SKC TRADE HOUSE

Célunk, hogy a világ gazdasági térségeinek összekapcsolásával termékeket, szolgáltatásokat és innovatív technológiákat vezessünk be új piacokra. Nemzetközi hálózatunk ügyfeleink sikerét szolgálja!

 


MAGYARORSZÁG KÍNA VIETNÁM NÉMETORSZÁG SPANYOLORSZÁG OROSZORSZÁG MAGHREB ROMÁNIA
  • Tanácsadási szolgáltatások Vietnámban

    tovább
  • Marketingeszközök tervezése, promóció

    tovább
  • Stratégia alkotás

    tovább
info@skc-tradehouse.hu
+36-1-240-4744
H-1138 Budapest Népfürdő u. 22.

Rólunk

SKC Trade House


Kereskedőház modellünk a világ különböző részeiről származó termékekre és szolgáltatásokra épül. Az SKC célja, hogy kihasználja saját közép-kelet-európai régiós helyzetét és összeköttetést teremtsen Európa, Ázsia, Afrika és Amerika között. Az SKC Kereskedőház a piacok összekötésében közreműködő üzlet orientált közvetítőként jár el.


Áruk importja, exportja és reexportja révén célunk, hogy kitűnő kapcsolatokat építsünk ki gyártó és vásárló partnereinkkel, ennek megfelelően a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával együtt tudunk dolgozni piac- és versenyképes termékek kifejlesztésén.


Kereskedőházként piacra dobjuk partnereink termékeit, kapcsolódási pontokat keresünk a know-how-knak és beszerezzük a szükséges technológiát azáltal, hogy partnerségeket hozunk tető alá a cégek egymás közötti, valamint a cégek és szakemberek közötti viszonylatban.

IMPRESSZUM

SKC Trade House Kft.

Népfürdő u. 22.

H-1138 Budapest

Email: info@skc-tradehouse.hu

Web: www.skc-tradehouse.com

Tel: +36-1-240-4744

Fax: +36-1-240-4744

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az SKC tiszteletben tartja látógatói adatainak védelmét. Fontos tisztázni, hogy milyen információkat gyűjtünk egy honlap látogatás során és mi lesz ezen információk sorsa. A honlapra történő minden navigálás jelen "Adatvédelmi nyilatkozat" hatálya alá tartozik.

 

Információ felhasználása

Személyes adatokat nem értékesítünk vagyy forgalmazunk, kivéve, ha erre engedélyünk van a látogatótól vagy jogszabályi felhatalmazás alapján járunk el. Felhasználhatjuk a személyes adatokat olyan harmadik személyekről szóló promóciós információk megküldésére, akiket adott esetben érdemesnek találunk erre a célra.

 

Értesítés változásokról

Időről időre felülvizsgálhatjuk jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása mellett döntünk, a felülvizsgált nyilatkozatot ehelyütt tesszük közzé. Mivel bármikor, a látogatók külön értesítése nélkül végrehajthatunk változtatásokat, azt javasoljuk, hogy időközönként tanulmányozza jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.

 

© 2014 SKC Trade House Kft.
Minden jog fenntartva.

JOGI NYILATKOZAT

 

1. Felelősség kizárása hibák vagy kihagyások esetére

 A jelen honlapon található információk tájékoztatási célt szolgálnak. Ezen információk nem képezik jogi, szakmai és kereskedelmi tanácsadás tárgyát. Az SKC e tekintetben nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módon szolgáltatott információk tartalmak pontosságáért vagy tartalmáért. Az SKC tudomására jutott valamennyi hiba és kihagyás a lehető leggyorsabban kijavításra kerül.


A jelen honlapon szereplő információkban előfordulhatnak technikai pontatlanságok és tipográfiai hibák. A jelen honapon lévő információk időről időre frissülnek és előfordulhat, hogy aktualitásukat veszítik. Az SKC nem vállal felelősséget jelen honlap információinak aktualizálásáért vagy annak elmaradásáért.

 

2. Más honlapokért való felelősség kizárása

Az SKC honlapjáról más honlapokra történő navigálás esetére felhívjuk a figyelmet, hogy az SKC-nak nem áll módjában ellenőrizni a külső weblapok tartalmát. A külső honlapokra mutató linkek praktikussági szempontokat szolgálnak és nem jelentik azt, hogy az SKC bármilyen módon támogatná e külső honlapok gyakorlatait vagy tartalmát, amelyért az SKC semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. Harmadik cégek és termékek

Az SKC honlapján bármilyen harmadik cégre és/vagy termékre történő hivatkozás vagy utalás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Ez az információ nem támogatás vagy ajánlás. Az SKC nem vállal felelősséget harmadik cégek és termékeik és/vagy szolgáltatásaik használatáért vagy az azokkal való visszaélésért.

 

4. Kártérítés kizárása

Az SKC nem vállal kártérítési felelősséget olyan követelésért, igényért vagy kárigényért, beleértve a jogi és egyéb költségeket, amelyek harmadik személyekhez kötődnek  vagy honlapunk és/vagy szolgáltatásaink használatából erednek.

 

5. Szerzői jog

Jelen honlap tartalma az SKC szerzői joga alá tartozik. Minden jog fenntartva. A jelen honlapon szereplő információk, köztük, de nem kizárólag a szöveges részek, prezentációk, adatok, képek és hanganyagok, nem többszörözhetők, nem ruházhatók át, nem bocsáthatók forgalomba és nem tárolhatók az SKC előzetese írásbeli engedélye nélkül. A honlap tartalmának módosítása kifejezetten kizárt. A honlap egyes részei olyan képeket tartalmazhatnak, amelyeken birtokosuk szerzői joggal rendelkezik.